Валута:
BGN
Избери език:
bg
 

Поверителност

Декларация за поверителност на Импулс Медиа ЕООД

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите лични данни. Импулс Медиа ЕООД ги обработва с цел да ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.
С Декларацията за поверителност ви информираме за политиката и практиките, които прилагаме при събирането, съхранението и защитата на вашите лични данни.

Как събираме вашите данни?

Импулс Медиа ЕООД събира вашите лични данни, както чрез интернет страницата impulsemedia.eu, така и чрез имейли или други позволени от закона методи за събиране на лични данни. Когато използвате нашите услуги, вие предоставяте:
  1. Лично попълнени от Вас данни чрез форма за попълване в официалната страница на Импулс Медиа ЕООД
  2. Лично изпратени от Вас данни чрез имейл